Tình hình thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024
Lượt xem: 149


Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.  Trong 06 tháng đầu năm 2024, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 10/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành đã tập trung tham mưu HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản nhằm triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ của địa phương được giao quy định chi tiết trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; quy định các chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; quy định một số chính sách có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Công văn số 2571/BTP-VĐCXDPL ngày 21/5/2024 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1939/UBND-NCKSTTHC ngày 24/5/2024 về việc báo cáo việc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2024; Sở Tư pháp đã báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 114/BC-STP ngày 28/5/2024.

 Theo đó, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 25/5/2024, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã tham mưu xây dựng 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó có 01 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh có chứa thủ tục hành chính và đã được đánh giá tác động thủ tục hành chính (dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất trong thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận). Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đề nghị xây dựng Nghị quyết nêu trên đều đã được Sở Tư pháp thực hiện thẩm định theo đúng quy định.


Nguyện Đắc

 
Cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tháng hiện tại: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1