Lượt xem: 2190

Tuyên tuyền công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

(binhthuan.gov.vn) Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó đã lấy tuyên truyền làm trọng.

Sau đây Cổng TTĐT tỉnh xin được cập nhật các văn bản quy phạm luật của Trung ương và của tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Văn bản quy phạm luật của Trung ương, gồm:

 • Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

 • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

 • Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

 • Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 – 2030;

 • Quyết định số 2074/QĐ- TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 – 2030.

  • Văn bản quy phạm luật của tỉnh, gồm:

 • Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 13/01/2022 triển khai Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn
  2021 – 2030;

 •  Kế hoạch số 2528/KH-UBND ngày 05/8/2022 thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2030;

 •  Kếhoạch số 2527/KH-UBND ngày 05/8/2022 thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

 •  Kế hoạch số 2529/KH-UBND ngày 05/8/2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025;

 • Kế hoạch số 1437/KH-UBND ngày 16/5/2022 triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025.

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 244
 • Hôm nay: 1136
 • Trong tuần: 256 155
 • Trong tháng: 977 707
 • Tất cả: 22191612