Lượt xem: 7017

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023


(binhthuan.gov.vn) Sau khi xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Theo đó, nhiệm vụ chung là thực hiện đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Rà soát, sử dụng, phân bổ các nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.

Nghị quyết đề ra 17 chỉ tiêu, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7 - 7,2%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 6,8%. Kim ngạch xuất khẩu 974 triệu USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10.006 tỷ đồng, trong đó thu nội địa (không kể dầu thô) 8.606 tỷ đồng. Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 3.034 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,83%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,52%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động ở thành thị 2,6%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức 71,5%...

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Nghị quyết nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục thực hiện cơ cấu và thúc đẩy phát triển 03 trụ cột kinh tế; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tập trung công tác thu, chi ngân sách Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, cải tiến phương pháp dạy và học; rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên để đảm bảo đồng bộ về cơ cấu bộ môn, đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên tại các đơn vị; nâng cao năng lực điều trị các tuyến trong hệ thống y tế của tỉnh, đảm bảo đầy đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân; thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chương trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quy hoạch, xây dựng; tăng cường công tác xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội…

TT Dân

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 221
 • Hôm nay: 44685
 • Trong tuần: 282 686
 • Trong tháng: 1 004 068
 • Tất cả: 22190247