Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

(binhthuan.gov.vn) Theo thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ tại Công văn số 237/TGCP-TL ngày 27/3/2020 về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dung dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Trong thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 và chủ trương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ, một số tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo mới cực đoan có biểu hiện đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền về ngày tận thế, hù dọa, lôi kéo người tin trục lợi; thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội. Tình hình hiện nay cũng dẫn tới tình trạng “biến gia vi tự” xảy ra nhiều hơn ở một số tôn giáo, tín ngưỡng. Một số cá nhân cực đoan trong tôn giáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1355/UBND-KGVXNV yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng, UBND xã, thị trấn cùng với việc tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần nâng cao cảnh giác và tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ, tổ chức Thanh hải Vô thượng sư, Pháp môn Dịu âm, Long Hoa Hội Thượng, Nhất Quán Đạo, Pháp luân công và hoạt động của các giáo phái Tin lành cực đoan (Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Ân điển cứu rỗi, Con đường ân huệ, Tân thiên địa...).

Bên cạnh đó, phải hường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan và hành vi lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Phạm Huệ

 

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Các biện pháp phòng chống covid 19 trong tình hình mới
 • Clip quy định LDTE trong KTTS
 • Clip tuyên truyền ngư dân thực hiện dùng IUU truớc khi ra khơi cập cảng
 • Tam nông Bốn nhà 5.4.2020
 • Tam nông Bốn nhà 28.6.2020
 • Tam nông Bốn nhà 21.6.2020
 • Thí điểm trồng thanh long vỏ vàng ruột trắng
 • Giúp người dân tiếp cận với cách sản xuất hiện đại
 • Bình Thuận: Nhiều trường đã thực hiện xong việc đăng ký thi THPT năm 2020
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 150
 • Hôm nay: 4772
 • Trong tuần: 256 190
 • Trong tháng: 946 204
 • Tất cả: 3 701 712