Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
Lượt xem: 929


(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 22/3, tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận, nhất trí thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Trong đó, 100% đại biểu dự họp đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; bồi dưỡng năng lực triển khai chương trình, sách giáo khoa mới cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại Mục III.2.a Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Đối tượng áp dụng gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Có 16 nội dung chi theo quy định khoản 5 Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng; Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới, chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến, gồm các khoản tiền công, chi phí quay video bài giảng, biên tập video, nhập liệu nội dung dạng văn bản, số hóa câu hỏi vào hệ thống học tập trực tuyến hoặc số hóa nội dung văn bản vào hệ thống quản lý học tập, gia công bài giảng điện tử tương tác…; Chi tiền công cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; Chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; Chi thanh toán phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; Chi thuê phiên dịch, biên dịch; Chi nước uống phục vụ lớp học; Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi; Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc; Các khoản chi phí thực tế phục vụ trực tiếp lớp tập huấn, bồi dưỡng; Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế; Chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung, hỗ trợ chi phí cho học viên đi lại từ cơ quan đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và về), thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung tại cơ sở tập huấn, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở tập huấn, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).

Nguồn kinh phí được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục; đóng góp của học viên. Nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

TT Dân

Video tuyên truyền nông thôn mới
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 114
 • Hôm nay: 15439
 • Trong tuần: 232 010
 • Tháng hiện tại: 880 803
 • Tổng lượt truy cập: 24385806