Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 15108 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2730/UBND-ĐTQH 20/07/2017 V/v tập huấn sử dụng hệ thống quản lý đầu tư công trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
2 2731/UBND-KT 20/07/2017 V/v phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa
3 2732/UBND-KT 20/07/2017 V/v xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020
4 2734/UBND-KT 20/07/2017 V/v báo cáo tình hình nguồn cung, nhu cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu sẵn có thay thế cát tự nhiên
5 2735/UBND-KT 20/07/2017 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
6 2054/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc tặng Bằng khen Sở Lao động TBXH
7 2056/QĐ-UBND 20/07/2017 V/v ban hành Đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8 2053/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc tặng Bằng khen Công an tỉnh
9 2738/UBND-KT 20/07/2017 V/v lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư dự án tàu dầu tại xã Phước Thể - xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong
10 2057/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc tặng Bằng khen
hiển thị từ 1 - 10 trong 15108 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận