Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 18179 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 758/QĐ-UBND 20/03/2018 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hàm Thuận Nam
2 1063/UBND-ĐTQH 20/03/2018 V/v yêu cầu khẩn trương hoàn thành quyết toán vốn giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1642+000 –Km1692+000, tỉnh Bình Thuận
3 1066/UBND-KGVX 20/03/2018 V/v điều chỉnh chủ trương xây dựng công trình chùa Phước Minh
4 1065/UBND-KT 20/03/2018 V/v xác định khu vực đối với đất ở nông thôn tại Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh
5 1062/UBND-ĐTQH 20/03/2018 V/v lập Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
6 1064/UBND-KT 20/03/2018 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện cấp nước ngọt trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
7 1058/UBND-KT 20/03/2018 V/v triển khai Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ
8 757/QĐ-UBND 20/03/2018 Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để mở rộng xây dựng doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc
9 1061/UBND-KT 20/03/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
10 759/QĐ-UBND 20/03/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án di dân, tái định cư, định canh, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Tà Pao
hiển thị từ 1 - 10 trong 18179 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận