Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 12987 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1092/KH-UBND 28/03/2017 Thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020.
2 803/QĐ-UBND 28/03/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3 74/TB-UBND 27/03/2017 Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
4 1058/UBND-KT 27/03/2017 V/v tham gia Hội chợ nông sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp lần thứ I năm 2017
5 1059/UBND-TH 27/03/2017 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách
6 1061/KH-UBND 27/03/2017 Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2017
7 1062/UBND-KGVX 27/03/2017 V/v báo cáo kết quả bàn giao về giáo dục nghề nghiệp
8 1060/UBND-ĐTQH 27/03/2017 V/v thẩm định đề cương dự toán gói thầu “Đánh giá tính dễ bị tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực Sông Lũy và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”
9 780/QĐ-VSTBPN-BVCSTE 27/03/2017 Ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh Bình Thuận
10 779/QĐ-UBND 27/03/2017 Về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Phan Thiết để giải quyết đất ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn và dự án Đường Lê Duẩn
hiển thị từ 1 - 10 trong 12987 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận