Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 12343 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 558/UBND-ĐTQH 22/02/2017 V/v giao diện tích đất nhỏ, lẻ thuộc công trình Cải tạo kênh tiêu suối Bà Tiên đoạn qua khu dân cư Kênh Bàu
2 7/2017/QĐ-UBND 22/02/2017 Ban hành Quy định về trình tự giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3 470/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc chuyển tiếp kế hoạch vốn còn lại năm 2016 sang năm 2017 thuộc dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dự liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
4 471/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc cấp kinh phí chi trả chế độ thôi việc cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
5 559/UBND-KT 22/02/2017 V/v Trung tâm nông sản, thực phẩm sạch tại Thành phố Phan Thiết
6 27/BC-UBND 22/02/2017 Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7 562/UBND-KT 22/02/2017 V/v thời gian báo cáo việc di dời Xí nghiệp thủy sản Phan Thiết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Thuận
8 560/UBND-NC 22/02/2017 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
9 474/QĐ-UBND 22/02/2017 Về việc thay thế Tổ viên Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng để xử lý các vấn đề tồn tại trong việc chuyển giao, đánh giá, định giá tài sản của các Công ty cổ phần điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để chuyển giao cho Tổng Công ty điện lực Miền Nam quản lý
10 564/UBND-NC 22/02/2017 V/v hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông
hiển thị từ 1 - 10 trong 12343 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận