Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 14023 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1958/UBND-SNV 26/05/2017 V/v nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh
2 95/BC-UBND 26/05/2017 Công tác quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3 1389/QĐ-UBND 26/05/2017 Quyết định chủ trương đầu tư của Cty CP Trần Vũ
4 11/CT-UBND 26/05/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5 1960/UBND-ĐTQH 26/05/2017 V/v thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 3666/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh
6 1390/QĐ-UBND 26/05/2017 Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thi tuyển công chức hành chính năm 2017
7 1391/QĐ-UBND 26/05/2017 Về việc chi khen thưởng
8 1961/UBND-ĐTQH 26/05/2017 V/v ký thỏa thuận vay lại Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (vay vốn WB)
9 2317/VP-KT 26/05/2017 V/v tham mưu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi
10 1962/UBND-ĐTQH 26/05/2017 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác đền bù giải tỏa Dự án Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công, huyện Tuy Phong
hiển thị từ 1 - 10 trong 14023 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận