Tìm kiếm
Từ ngày đến ngày
hiển thị từ 1 - 10 trong 11762 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 163/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc đưa ra khỏi danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của huyện Phú Quý (lần 16)
2 164/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc điều chỉnh thông tin đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của huyện Phú Quý (lần 28)
3 165/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc nghỉ hưu trí hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (Trương Ngọc Phúc)
4 172/UBND-KT 16/01/2017 V/v chủ trương thực hiện dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận”
5 173/UBND-KT 16/01/2017 V/v chuyển mục tiêu dự án đầu tư nhà hàng khách sạn Tùng Sơn tại huyện Hàm Thuận Nam
6 169/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc kinh phí tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.
7 174/UBND-KT 16/01/2017 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10400/CT-BNN-QLCL ngày 09/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
8 175/UBND-KT 16/01/2017 V/v Dự án Trang trại chăn nuôi heo của DNTN Thương mại Thuận Hòa
9 176/UBND-KT 16/01/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg
10 177/UBND-KT 16/01/2017 V/v kiểm tra, xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh giữa 02 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai
hiển thị từ 1 - 10 trong 11762 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Website Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận