Chi đoàn Sở GD&ĐT sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với Hội nhập quốc tế”

Tin tức chung

Chi đoàn Sở GD&ĐT sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với Hội nhập quốc tế”

15/10/2017 18:53:04
[CĐ] Thực hiện theo kế hoạch hoạt động của Đoàn thanh niên, chi đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho các đoàn viên sinh hoạt chuyên đề ”Thanh niên với hội nhập quốc tế”.

Hiện nay đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình đó đã, đang đưa lại cho đất nước ta nói chung và cho thanh niên nói riêng những thời cơ xen lẫn những thách thức lớn

Đứng trước tình hình đó, với vị trí, vai trò là người chủ hiện tại và tương lai của nước nhà, thanh niên Việt Nam có khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại trên thế giới, năng động sáng tạo, chủ động học hỏi những cái mới, cái tiến bộ của nhân loại.

Để đạt được điều đó, trước hết mỗi một thanh niên Việt Nam cần phải phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp cũng như  trình độ lý luận chính trị, tư tưởng vững vàng. Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội trong nước và hội nhập quốc tế, thanh niên nước ta cần nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, khả năng thực tế, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

Bên cạnh đó, thanh niên phải tích cực tham gia vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹp; tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; xung kích, đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Để chủ động hội nhập, thanh niên cần chủ động tham gia vào quá trình hợp tác quốc tế, giải quyết các vấn đề toàn cầu; tham gia vào công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tùy vào môi trường làm việc và đặc thù công việc mà mỗi đoàn viên thanh niên đóng góp sức lực và trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển của cơ quan, đơn vị, góp phần vào quá trình Hội nhập quốc tế của nước nhà./.

Chi đoàn Sở GD&ĐT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0768758
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech