Văn bản của các Bộ


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2019/QĐ-TTg 13/03/2019

Về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật


Tệp đính kèm:  14/2019/QĐ-TTg  
01/2019/TT-BNV 24/01/2019

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức


Tệp đính kèm:  01/2019/TT-BNV  
01/2019/TT-BGDĐT 25/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 06/2018/tt-bgdđt ngày 28 tháng 02 năm 2018 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ


Tệp đính kèm:  01/2019/TT-BGDĐT   
34/2018/TT-BGDĐT 28/12/2018

Quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng nhật thực hành


Tệp đính kèm:  34/2018/TT-BGDĐT  
33/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018

Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học


Tệp đính kèm:  33/2018/TT-BGDĐT  
24/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục


Tệp đính kèm:  24/2018/TT-BGDĐT   
126/2018/TT-BTC 26/12/2018

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện đề án “hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”


Tệp đính kèm:  126/2018/TT-BTC  
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018

Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập


Tệp đính kèm:  31/2018/TT-BGDĐT   
29_2018_TT-BGDDT 24/12/2018

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên


Tệp đính kèm:  29_2018_TT-BGDDT  
55/2011/TT-BGDĐT 22/11/2011

Điều lệ Ban đại diện Cha me học sinh


Tệp đính kèm:  55/2011/TT-BGDĐT  
7078/BTC-KBNN 30/05/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách Nhà nước


Tệp đính kèm:  7078/BTC-KBNN  
324/2016/TT-BTC 21/12/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tệp đính kèm:  324/2016/TT-BTC  
1008/QĐ-TTg 02/06/2016

Phê duyệt Đề án " Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025


Tệp đính kèm:  1008/QĐ-TTg  
277/BGDĐT-GDMN 25/01/2017

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  277/BGDĐT-GDMN  
56/KH-BGDĐT 25/01/2017

Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  56/KH-BGDĐT  
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT


Tệp đính kèm:  28/2016/TT-BGDĐT  
417/BGDĐT-KTKĐCLGD 10/02/2017

V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017


Tệp đính kèm:  417/BGDĐT-KTKĐCLGD  
04/2017/TT-BGD&ĐT 25/01/2017

QUY CHẾ Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông


22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  22/2016/TT-BGDĐT  
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD 28/09/2016

Về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và tuyên sinh hệ Đại học, Cao đẳng năm 2017


Tệp đính kèm:  4818/BGDĐT-KTKĐCLGD  

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0739116
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech