Văn bản chỉ đạo


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73/SGDĐTGDTrH 11/01/2018

V/v bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán 2018


Tệp đính kèm:  73/SGDĐTGDTrH  
67/HD-SGDĐT-GDTrH 10/01/2018

HƯỚNG DẪN Triển khai thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông


Tệp đính kèm:  67/HD-SGDĐT-GDTrH  
2907/SGDĐT-CNTT 26/12/2017

V/v thực hiện thống nhất, xuyên suốt phần mềm VnEdu trên các tính năng, tiện ích, website để điều hành, quản lý trường học theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 1699/UBND-TTTT ngày 29/5/2015


Tệp đính kèm:  2907/SGDĐT-CNTT   
2897/SGDĐT-KHTC 25/12/2017

V/v triển khai thực hiện EMIS online kỳ giữa năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  2897/SGDĐT-KHTC  
2586/SGDĐT-CNTT 14/11/2017

V/v tăng cường thực hiện các ứng dụng của phần mềm VnEdu để điều hành quản lý các hoạt động trong nhà trường năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  2586/SGDĐT-CNTT   
2002/SGDĐT-GDCN 07/09/2017


Tệp đính kèm:  Download  
2122/SGDDT-CNTT 22/09/2017

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  2122/SGDDT-KHTC  
2042/SGD&ĐT-GDTH 13/09/2017

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  Tải về  
1962/SGDĐT-GDMN 01/09/2017

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học GDMN 2017 - 2018


1961/SGDĐT-GDMN 01/09/2017


Tài liệu: Sổ tay EMIS

Sổ tay EMIS


Tệp đính kèm:  Sổ tay EMIS  
Số: 1868/SGD&ĐT-GDTrH 22/08/2017

V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2017 – 2018


Tệp đính kèm:  Tải về  
Số: 1899/SGDĐT-GDTrH 25/08/2017

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018


Tệp đính kèm:  Tải về  
Số: 1964/SGD&ĐT-GDTH 05/09/2017

V/v giải đáp thắc mắc về thực hiện chế độ đối với giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học


Tệp đính kèm:  Số: 1964/SGD&ĐT-GDTH   
Số: 1711/SGDĐT-GDTH 03/08/2017

V/v tăng cường các giải pháp thực hiện tiêu chí 5, 14 về chương trình nông thôn mới giai đoạn 2017-2020


Tệp đính kèm:  Số: 1711/SGDĐT-GDTH  
Số: 1646/KH-SGD&ĐT 27/07/2017

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2017-2020


Tệp đính kèm:  Số: 1646/KH-SGD&ĐT  
Số: 1321/SGD&ĐT-GDTH 19/06/2017

v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 5, tiêu chí 14 của xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 theo Bộ tiêu chí mới


Tệp đính kèm:  Số: 1321/SGD&ĐT-GDTH  
1060/HD-SGDĐT 18/05/2017

HƯỚNG DẪN Công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017 – 2018 và các năm học tiếp theo


Tệp đính kèm:  1060/HD-SGDĐT  
324/2016/TT-BTC 21/12/2016

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


Tệp đính kèm:  Tải về  
945/KH-SGDĐT 05/05/2017

KẾ HOẠCH Hành động của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 18/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020


Tệp đính kèm:  5206_2017_KeHoachThucHienNQ05  

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0583861
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech