Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

(..@sgddt.binhthuan.gov.vn)

Cơ quan

Di động

Phan Đoàn Thái

Giám đốc

0252.2221887

0913.739964

thaipd

Mai Hữu Cường

Phó Giám đốc

0252.3822081

0918.023890

cuongmh

Nguyễn Thị Bích Hoàn

Phó Giám đốc

0252.6552679

0917.230327

hoanntb

Nguyễn Thị Toàn Thắng

Phó Giám đốc

0252.3829620

0975.809823

thangntt

Lê Thị Điểm

Trưởng phòng

Giáo dục Mầm non

 

0914.484967

diemlt

Trần Thị Hiền

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Mầm non

 

0917.694647

hientt

Huỳnh Văn Hiếu

Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

0252.3829624

0918.591666

hieuhv.gdth

Hồ Thị Uyên Trang

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

0252.3829624

0919.858633

tranghtu

Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0252.3211456

0918.349150

thanhnv

Lưu Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0252.3211456

0983.992393

hoalv

Huỳnh Thị Thanh Thủy

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0252.3829563

0919.205650

thuyhtt

Trần Lương Công Khanh

Trưởng phòng

Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên

0252.

0163.6392849

khanhtlc

Huỳnh Ngọc Thành

Trưởng phòng

Khảo thí – Quản lý chất lượng giáo dục

0252.3829623

0918.567404

thanhhn

Nguyễn Văn Thạch

Phó Trưởng phòng

Khảo thí – Quản lý chất lượng giáo dục

0252.3461424

0975.143467

thachnv

Nguyễn Thái Sơn

Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ

 

 

sonnt

Phạm Đăng Lâm

Phó Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ

0252.3829560

0942.156768

lampd

Bùi Đình Thoa

Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0252.3829616

0984.840376

thoabd

Nguyễn Văn Minh

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0252.6505305

0918.783900

minhnv

Nguyễn Thị Thiệp

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0252.3210519

0919.012350

thiepnt

Nguyễn Duy Trinh

Chánh Thanh tra

0252.3822681

0913.676951

trinhnd

Hoàng Xuân Lân

Phó Chánh Thanh tra

0252.3822681

0988.451.594

lanhx

Phạm Tiến Linh

Chánh Văn phòng

0252.3829617

0988.170879

linhpt

Võ Long Khánh

Phó Chánh Văn phòng

0252.3829618

0127.6220876

khanhvl

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3498510
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech