GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc

GIÁM ĐỐC

Họ và Tên: Phan Đoàn Thái

Chuyên môn:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ Giáo dục - Đào tạo và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Chủ tài khoản.

- Trực tiếp chỉ đạo các công tác: Quy hoạch, Kế hoạch phát triển giáo dục; Tổ chức và Cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra.

- Phụ trách các Ban chỉ đạo, các công việc và hoạt động: Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh; Nghĩa vụ Quân sự; An toàn giao thông; Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; An ninh – trật tự trường học; Quy chế dân chủ; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công tác tôn giáo; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”; Hội đồng Khoa học ngành; Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành; Giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp học; Đề án củng cố, phát triển hệ thống trường THPT Dân tộc nội trú, trường THPT Chuyên; Ban chỉ đạo Quy hoạch phát triển ngành GD&ĐT; Phổ cập Giáo dục; Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP); Vì sự tiến bộ Phụ nữ; Xóa đói giảm nghèo.

- Theo dõi địa bàn huyện:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3338522
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech