BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc 

Họ và tên : Phan Đoàn Thái

Ngày sinh : 19/9/1962

Điện thoại : 0252.2221887

Email : thaipd@sgddt.binhthuan.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc     

Họ và tên : Nguyễn Thị Bích Hoàn

Ngày sinh : 11/11/1964

Điện thoại : 0252.6552679

Email : hoanntb@sgddt.binhthuan.gov.vn

 Phó Giám đốc   

Họ và tên : Nguyễn Thị Toàn Thắng

Ngày sinh : 06/01/1976

Điện thoại : 0252.3829620

Email : thangntt@sgddt.binhthuan.gov.vn

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3498638
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech