CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ SỞ

Các phòng ban

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ SỞ

28/08/2019 16:56:29

1. Phòng Mầm non – Giáo dục Tiểu học

1.1. Trưởng phòng: Huỳnh Văn Hiếu

1.2. Phó Trưởng phòng: Lê Thị Điểm

1.3. Chuyên viên: Hồ Thị Uyên Trang

1.4. Chuyên viên: Trần Thị Hiền.

1.5. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

1.6. Chuyên viên: Lê Thị Mỹ Hằng.

Liên hệ công tác:

Email: phonggdmn.sobinhthuan@moet.edu.vn (Giáo dục mầm non)

Điện thoại: 0252.3829623

Email: phonggdth.sobinhthuan@moet.edu.vn (Giáo dục tiểu học)

Điện thoại: 0252.3829624

 

2. Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên

2.1. Trưởng phòng: Trần Lương Công Khanh

2.2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành.

2.3. Chuyên viên: Lưu Văn Hòa.

2.4. Chuyên viên: Huỳnh Thị Thanh Thủy

2.5. Chuyên viên: Võ Văn Khải,

2.6. Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Anh,

2.7. Chuyên viên: Trương Văn Tiến,

2.8. Chuyên viên: Phạm Quốc Hùng

Liên hệ công tác:

Email: phonggdcn.sobinhthuan@moet.edu.vn (GD Chuyên nghiệp – GD Thường xuyên)

Điện thoại: 0252.3822781 - 0252.32211565

Email: phonggdtrh.sobinhthuan@moet.edu.vn (Giáo dục Trung học)

Điện thoại: 0252.3829563 – 0252.32211456

 

3. Phòng Tổ chức cán bộ – Quản lý Chất lượng Giáo dục

3.1. Trưởng phòng: Nguyễn Thái Sơn

3.2. Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Hiếu,

3.3. Chuyên viên: Văn Thụy Thúy Vân

3.4. Chuyên viên: Phạm Thành Hiệu

3.5. Chuyên viên: Phạm Ngọc Phương Nam

3.6. Chuyên viên: Nguyễn Thành Nhân

3.7. Chuyên viên: Lương Thanh Anh Tuấn

Liên hệ công tác:

Email: phongtccb.sobinhthuan@moet.edu.vn (Tổ chức cán bộ)

Điện thoại: 0252.3822081 – 0252.3826560

Email: khaothi.sobinhthuan@moet.edu.vn (Quản lý chất lượng)

Điện thoại: 0252.3829622

 

4. Thanh tra Sở

4.1. Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Thạch

4.2. Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Xuân Lân

4.3. Thanh tra viên: Hồ Đắc Thông.

4.4. Thanh tra viên: Nguyễn Hồng Quang

Liên hệ công tác:

Email: thanhtra.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3822681

 

5. Phòng Kế hoạch Tài chính

5.1. Trưởng phòng: Bùi Đình Thoa

5.2. Kế toán trưởng: Vương Diễm Uyên.

5.3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Trúc.

5.4. Chuyên viên: Lê Hoàng Phi Hải

Liên hệ công tác:

Email: phongkhtc.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.2210519 – 0252.329616

 

6. Văn phòng Sở

6.1. Chánh Văn phòng: Phạm Đăng Lâm

6.2. Phó Chánh Văn phòng:  Võ Long Khánh.

6.3. Chuyên viên: Lê Nguyễn Tấn Nhật;

6.4. Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

6.5. Thủ quĩ: Tiêu Thị Út.

6.6. Văn thư: Lê Thị Hải Yến.

6.7. Nhân viên:Võ Thị Bích Hằng.

6.8. Nhân viên: Lê Duy Khanh.

6.9. Nhân viên: Nguyễn Trọng Bằng.

6.10. Nhân viên: Bạch Hưng Minh.

6.11. Nhân viên: Hoàng Minh Hảo.

Liên hệ công tác:

Email: vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829617 – 0252.3829618

Fax: 0252.3829617Các bài viết khác

    Chưa có tin
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3544681
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech