CÁC PHÒNG BAN

Các phòng ban

CÁC PHÒNG BAN

15/01/2018 10:54:06

1. Phòng Giáo dục Mầm non

Email: phonggdmn.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829623

Trưởng phòng: Lê Thị Điểm

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Hiền

Chuyên viên: Lê Thị Mỹ Hằng

 

2. Phòng Giáo dục Tiểu học

Email: phonggdth.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829624

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Hiếu

Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Uyên Trang

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

 

3. Phòng Giáo dục Trung học

Email: phonggdtrh.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829563 – 0252.32211456

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng phòng: Lưu Văn Hòa, Huỳnh Thị Thanh Thủy

Chuyên viên: Võ Văn Khải, Trương Văn Tiến, Nguyễn Đình Thái, Phạm Quốc Hùng

 

4. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp – Giáo dục Thường xuyên

Email: phonggdcn.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3822781 - 0252.32211565

Trưởng phòng: Trần Lương Công Khanh

Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Anh, Văn Thụy Thúy Vân

 

5. Phòng Khảo thí–Quản lý Chất lượng Giáo dục

Email: khaothi.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829622

Trưởng phòng: Huỳnh Ngọc Thành

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thạch

Chuyên viên: Phạm Thành Hiệu

 

6. Phòng Tổ chức Cán bộ

Email: phongtccb.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3822081 – 0252.3826560

Trưởng phòng: Nguyễn Thái Sơn

Phó Trưởng phòng: Phạm Đăng Lâm

Chuyên viên: Huỳnh Văn Hiếu, Phạm Ngọc Phương Nam

 

7. Thanh tra Sở

Email: thanhtra.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3822681

Chánh Thanh tra: Nguyễn Duy Trinh

Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Xuân Lân

Thanh tra viên: Hồ Đắc Thông, Nguyễn Hồng Quang

 

8. Phòng Kế hoạch Tài chính

Email: phongkhtc.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.2210519 – 0252.329616

Trưởng phòng: Bùi Đình Thoa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thiệp

Kế toán trưởng: Vương Diễm Uyên

Chuyên viên:  Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc Diệu

 

9. Văn phòng Sở

Email: vanphong.sobinhthuan@moet.edu.vn

Điện thoại: 0252.3829617 – 0252.3829618

- Chánh Văn phòng: Phạm Tiến Linh

- Phó Chánh Văn phòng:  Võ Long Khánh.

- Chuyên viên: Lê Nguyễn Tấn Nhật; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

- Thủ quĩ: Tiêu Thị Út

- Văn thư: Lê Thị Hải Yến

- Nhân viên: Lê Duy Khanh; Nguyễn Trọng Bằng; Bạch Hưng Minh; Hoàng Minh Hảo; Võ Thị Bích Hằng.

 Các bài viết khác

    Chưa có tin
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2969764
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech