Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1457 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 41/2018/QĐ-UBND 05/11/2018 Quyết định ban hành Khung giá dịch vụ cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh
2 39/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3 40/2018/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4 38/2018/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5 37/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định quy đinh về thời gian gửi và thẩm đinh báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách câp tỉnh và ngân sách câp huyện, thi xã, thành phố quan lý trên đia bàn tỉnh Bình Thuận
6 36/2018/QĐ-UBND 17/09/2018 Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng,Phó các Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
7 35/2018/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
8 34/2018/QĐ-UBND 04/09/2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
9 33/2018/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10 31/2018/QĐ-UBND 27/08/2018 Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 1457 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
Văn bản pháp quy - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.