Nhanh chóng thu hồi các dự án điện gió chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Tin chính quyền

Nhanh chóng thu hồi các dự án điện gió chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

17/03/2017 22:17:36

(binhthuan.gov.vn) Chiều 16/3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hin nay, trên địa bàn tnh có 19 d án đin gió vi tng công sut đăng ký đầu tư 1.192,5 MW được UBND chp thun ch trương kho sát, nghiên cu và cp Giy chng nhn đầu tư, Quyết định ch trương đầu tư. Trong 19 d án, có 05 d án đã được UBND cp Giy chng nhn đầu tư vi din tích 186,9 ha, tng công sut 236 MW; 11 d án đang hoàn chnh h sơ theo góp ý ca các S, ngành, địa phương trình xin phê duyt Quyết định ch trương đầu tư vi din tích 8.862 ha, tng công sut 706,5 MW, thu hi 01 ch trương kho sát vi công sut 100 MW (IMPSA); 03 d án đang trong giai đon kho sát lp h sơ d án đầu tư vi tng công sut d kiến 150 MW. Đối chiếu vi các v trí Quy hoch phát trin đin gió tnh Bình Thun giai đon 2011-2020, tm nhìn đến năm 2030 được B Công Thương phê duyt ti Quyết định s 4715/QĐ-BCT ngày 16/8/2012, hin nay đã lp đầy vi tng din tích 11.825,9 ha.   

Đến nay, đã có 03 d án đi vào hot động vi tng công sut 60 MW đã hòan thành, phát đin, đó là d án Phong đin 1 Bình Thun (giai đon 1 30MW), d án đin gió đảo Phú Quý (6MW), d án đin gió Thun Bình (giai đon 1- 24MW). D án đin gió Thun Thiên Phong đang trin khai thi công. Đa s các d án còn li đều trin khai chm tiến độ so vi yêu cu ca UBND tnh. Nguyên nhân ch yếu là do năng lc ca mt s nhà đầu tư còn hn chế v chuyên môn và năng lc tài chính. Vic gii quyết v chng ln gia các khu vc Quy hoch phát trin đin gió ca tnh vi ranh gii điu tra và vùng quy hoch d tr khoáng sn titan trong tng cát đỏ ca B Tài nguyên và Môi trường còn chm đã nh hưởng đến vic trin khai thc hin ca các d án đin gió. Vic ban hành giá đất để áp giá đền bù ca tnh còn chm nh hưởng đến tiến độ cho thuê đất để trin khai d án. Mt s h dân có đất đền bù trong d án, đi làm ăn xa và mt s không phi là người địa phương nên vic tiếp cn để tha thun đền bù gp khó khăn. Các cơ chế, chính sách khuyến khích, h tr ca Nhà nước v đin gió chưa đủ mnh để thu hút các nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước nên vic đàm phán, thu xếp ngun vn để thc hin d án gp khó khăn, kéo dài. Giá mua đin còn thp, khó thu hi vn, đối vi nhng d án có vn đầu tư ln, phi vay ngân hàng thì doanh nghip s b l.

Phát biu ti bui làm vic, Phó Ch tch thường trc UBND tnh Lương Văn Hi yêu cu S Kế hoch và Đầu tư nhanh chóng rà soát li các d án đin gió đã đăng ký. D án nào chm trin khai, phi nhanh chóng thu hi. Các s liên quan nhanh chóng trin khai thc hin các công vic đã được giao ti cuc hp./.

Hu Tri

 

 

 

 


Các tin, bài khác

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.