Sự kiện

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

Ngày bắt đầu: 28/09/2017 - Ngày kết thúc: Không cóCTT


Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.