Hội nghị quán triệt Quy định số 11- QĐ/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

Tin chính quyền

Hội nghị quán triệt Quy định số 11- QĐ/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị

22/04/2019 14:33:28

(binhthuan.gov.vn) Ngày 19/4/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 11- QĐ/TW và Chỉ thị số 27-CT/TW, của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

  

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Quang Hai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống truyền hình trực tuyến.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung của Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh kiến nghị của dân. Quy định này nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thời gian tiếp công dân; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy; thời hạn xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo…

  

 

Toàn cảnh Hội nghị


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo Chỉ thị số 27, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý theo quy định nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ có hiệu quả người tố cáo.Nguyễn Phương


Các tin, bài khác

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.