Kế hoạch tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

20/03/2019 14:59:39


258KH-UBND

Tin tức - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.