Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh

Thông báo

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 trình HĐND tỉnh

Xem nội dung trong tệp gửi kèm


5047


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.