Vv Mời gọi đầu tư dự án khi du lịch Suối nước nóng Bưng Thị tại xã Thuận Quý và xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

Thông báo

Vv Mời gọi đầu tư dự án khi du lịch Suối nước nóng Bưng Thị tại xã Thuận Quý và xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.