Thông báo về việc triển khai thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2018

Thông báo

Thông báo về việc triển khai thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2018

Thông báo 1317/TB-SNV

Danh sách đăng ký dự thi nâng ngạch

Kế hoạch thời gian thực hiện thi tuyểnCác thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.