V/v công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Thông báo

V/v công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản


Thông báo số 1899/TB-STNMT


Thông báo số 1895/TB-STNMT


Thông báo số 1897/TB-STNMT


Thông báo số 1898/TB-STNMT


Thông báo số 1896/TB-STNMT


Thông báo số 1900/TB-STNMTThông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.