Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Thông báo

Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính


Tải file Khảo sát hài lòng


Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.