Danh sách nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế HS, GV và SV thuộc danh mục tài sản nhà nước được lựa chọn

Thông báo

Danh sách nhà thầu gói thầu mua sắm bàn ghế HS, GV và SV thuộc danh mục tài sản nhà nước được lựa chọn
Tải file Thỏa thuận khung đính kèm


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (062) 3831380. Fax: (062) 3822919.