Cấp Giấy Mừng thọ cho người cao tuổi tròn 90 tuổi năm 2018

Thông báo

Cấp Giấy Mừng thọ cho người cao tuổi tròn 90 tuổi năm 2018

Tải file quyết định đính kèmCác thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.