Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Lương Văn Hải tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Thông báo

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Lương Văn Hải tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Xem nội dung trong tệp gửi kèm


141tbub.pdf


Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.