Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển; ôn tập và thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia thi tuyển; ôn tập và thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018
Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.