Thông báo hàng hải của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Thông báo

Thông báo hàng hải của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân


Tải file thông báo đính kèm

Các thông báo khác

Thông báo - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.